section-d562af4
IIAT
section-d8ea7e6
ผลักดันให้มีสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดี

สามารถนำมาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศให้มีความมั่นคง

ส่งเสริมให้เยาวชนไทย

ปลูกฝัง เสริมสร้าง ให้มีต้นทุนสังคมของความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น

ทุกสาขาอาชีพมีวิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้บุคลากร นำภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

คุณภาพเป็นที่ยอมรับ

พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยให้มีมาตรฐาน

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประดิษฐ์  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ภายในประเทศและ ต่างประเทศ

เกิดยุทธศาสตร์

ความร่วมมือระหว่างสมาคม ฯ กับหน่วยงานอื่น

section-fc1e146

เกี่ยวกับ

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย (IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมไทย ในฐานะที่ก่อตั้งมาเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า และประชากรทั่วโลก ตามที่ได้แจ้งจำนงค์ไว้ ณ วันที่ก่อตั้งสมาคม และ สมาคมฯ จะเป็นผู้นำพานักประดิษฐ์ STEM Youngsters ให้มีธุรกิจของตนเองและเดินทางไปสู่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองของชาติไทยให้ได้ สมดั่งที่เรามี “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์” ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

STEM Youngsters
STEM Youngsters
สนับสนุนเยาวชนไทย
สนับสนุนเยาวชนไทย
พัฒนาและช่วยเหลือสังคม
พัฒนาและช่วยเหลือสังคม

#ความแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์และนวัตกรรมมันต่างกันอย่างไร

การประดิษฐ์ #Invention คือ "การสร้างผลิตภัณฑ์หรือการแนะนำกระบวนการเป็นครั้งแรก"  Thomas Edison เป็นนักประดิษฐ์

นวัตกรรม #Innovation เกิดขึ้นเมื่อมีคน "ปรับปรุงหรือให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ" กับสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นแล้ว  สตีฟจ็อบส์เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและจำหน่าย

#คุณไม่สามารถมุ่งเน้น ไปที่นวัตกรรมและคุณก็ไม่สามารถมุ่งเน้นที่การประดิษฐ์  นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ประกอบการทำ  ผู้ประกอบการตระหนักถึงศักยภาพในช่วงต้นจากนั้นเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ "หากการประดิษฐ์นั้นเป็นก้อนกรวดที่ถูกโยนลงไปในบ่อนวัตกรรมคือผลกระทบที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของก้อนกรวดบางคนต้องโยนก้อนกรวดนั่นคือนักประดิษฐ์ใครบางคนต้องตระหนักว่าคลื่นจะกลายเป็นคลื่นในที่สุด

ผู้ประกอบการไม่หยุดอยู่ที่ริมน้ำพวกเขาดูระลอกคลื่นและมองเห็นคลื่นลูกใหญ่ลูกต่อไปก่อนที่มันจะเกิดขึ้นและมันเป็นการคาดการณ์และขี่ม้าที่คลื่นลูกใหญ่ลูกถัดไปที่ขับเคลื่อนธรรมชาตินวัตกรรมในผู้ประกอบการทุกคน "

#ประเทศไทย ตัดคำว่า การประดิษฐ์ไป และไปรวมคำอธิบายไว้ที่ นวัตกรรม เปรียบเสมือดูหมิ่น นักประดิษฐ์ การประดิษฐ์  #นายกสมาคมฯ ต่อต้านกฎหมายที่ออกใหม่ 7 ฉบับ ที่ตั้งกระทรวงใหม่ หากไม่แก้ไขให้ถูกต้อง คุณเดินทางผิดและงบประมาณจะสูญเปล่า

section-aea5863

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก