ประวัติสมาคมฯ

section-3a36045

ประวัติสมาคมฯ

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

ชื่อเดิม สมาคมนักประดิษฐ์ แห่งประเทศไทยสนับสนุนโดย วช.(สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ)โดยสมาคมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2549 และต่อมาเปลี่ยนจากนายกสมาคมคนเก่า เป็น นายกสมาคม คนใหม่ คือ ดร.พลศักดิ์ ปิยะทัต ปี 62 เพื่อปรับปรุงสมาคม เปลี่ยนแปลงชื่อ ให้ทันสมัย เป็น #สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 🇹🇭เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 62 นายกสมาคม ดร.พลศักดิ์ ปิยะทัต ได้ปรับปรุงสมาคมให้ทันสมัย และท่านลาออก สมาชิกจึงโหวตให้ นาย ภณวัชร์นันท์ (พ-นะ-วัด-นัน) ไกรมาตย์ ขึ้นดำรงค์ ตำแหน่ง เป็น นายกสมาคม คนปัจจุบัน เมื่อเดือน มีนาคม 2562

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก

The Innovation & Inventor Association of Thailand (IIAT)

//www.thai-invention.org/wp-content/uploads/2019/04/logo-iiat-header.png

แนวคิดและความหมาย

สัญลักษณ์ศีรษะ : หมายถึง การรวมตัวของนักประดิษฐ์

สัญลักษณ์หลอดไฟ : หมายถึง ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัย การค้นพบ การค้นคว้า

สัญลักษณ์ดาว : หมายถึง ความสำเร็จสูงสุด

ความหมายของสี

สีม่วง : สติปัญญา การเปลี่ยนแปลง การหลุดพ้น ความร่ำรวยรุ่งโรจน์ ฐานันดรศักดิ์ จิตวิญญาณ ความสูงส่ง ความหรูหรา การเฉลิม การปรุงแต่ง ความสง่างาม พลังของสีม่วง  สีม่วงเป็นสีที่ช่วยในการทำสมาธิกระตุ้นความสร้างสรรค์ทางความฝันและสติปัญญา

สีเหลือง : พลัง อนาคต การมองโลกในแง่ดี อุดมคติ จินตนาการ ความหวัง แสงสว่าง ฤดูร้อน ปัญญา ปรัชญา ความคิดสร้างสรรค์ ความรื่นเริงเบิกบานใจ ความสุข ความสดใสร่าเริง พลังของสีเหลือง เป็นสีที่ช่วยในเรื่องของ การกระตุ้นสมองและความจำ และ ช่วยสร้างความมั่นใจ และยังเป็นสีที่ช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผลอีกด้วย

สีเขียว : ธรรมชาติ ชีวิต มนุษยชาติ การเริ่มต้น ความสดชื่น ความปลอดภัย อาหาร ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นอมตะ การเจริญงอกงาม การเติบโต การดูแล การรักษาเยียวยา ความเห็นอกเห็นใจ การควบคุม ความสมดุลทางกายและใจ ความสัมพันธ์ที่ดี พลังของสีเขียว ช่วยกระตุ้นให้ รู้สึกสดชื่น ลดความเหน็ดเหนื่อย คลายความตึงเครียด ลดความตื่นตระหนก และ ความวิตก และยังเป็นสัญลักษณ์สากลของคำว่าผ่านหรือไปได้

ที่อยู่สำนักงานของสมาคม : เลขที่ 54 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

                  สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมไทย ในฐานะที่ก่อตั้งมาเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า และประชากรทั่วโลก ตามที่ได้แจ้งจำนงค์ไว้ ณ วันที่ก่อตั้งสมาคม และ สมาคมฯ จะเป็นผู้นำพานักประดิษฐ์ STEM Youngsters ให้มีธุรกิจของตนเองและเดินทางไปสู่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองของชาติไทยให้ได้ สมดั่งที่เรามีพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

              สมาคมจะผลักดันให้สิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนนั้นได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศเพราะทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญมากกับระบบการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและยังกระตุ้นให้นักธุรกิจและนักลงทุนนักวิจัยสนใจที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คิดว่ามีประโยชน์ขึ้นโดยไม่เกรงกลัวว่าใครจะลอกเลียนแบบหรือนำนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างสรรค์ออกมาไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องได้อีกต่อไป

              สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  เกิดจากแนวคิดของนักประดิษฐ์ที่ประสบความสำเร็จจากการประดิษฐ์ มีเป้าหมาย ที่จะนำผู้มีความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยนำนักประดิษฐ์ นักธุรกิจ นักร้อง นักดนตรี DJ = Disc Jockey = นักจัดรายการเพลง ดีไซเนอร์ โปรแกรมเมอร์ ที่ประสบความสำเสร็จและมีชื่อเสียง มีความคิดสร้างสรรค์ โด่งดังระดับโลก เข้าทำการแนะนำตัว และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ นักเรียนนักศึกษา เพื่อให้มีจินตนาการสร้างสรรค์ และสร้างสิ่งประดิษฐ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างธุรกิจให้กับครอบครัวและสร้างมูลค่าตลาดทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และระดับโลก

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก