เกี่ยวกับสมาคมฯ

section-889e563

แนะนำนายกสมาคมฯ

ภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์

Mr. Phanawatnan Kaimart

เมื่อท่านมีความคิดสร้างสรรค์และลงมือประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้กับคนทั้งโลก นั่นแหละคือ  "นักประดิษฐ์ที่แท้จริง"

//www.thai-invention.org/wp-content/uploads/2019/02/signature-1.png
ภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์
section-7f27e8f

ประวัติสมาคมฯ

จุดเริ่มต้น และก่อตั้งสมาคมฯ

870
2006

ก่อตั้งสมาคมฯ

ในปี 2549 ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนสมาคม "สมาคมนักประดิษฐ์ แห่งประเทศไทย" (ชื่อเดิม) โดยสำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิล กรุงเทพฯ

146
2006

นายกสมาคมฯคนแรก

รศ. ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรกของ "สมาคมนักประดิษฐ์แห่งประดิษฐ์" ตั้งแต่ปี 2549 - 2560

877
2018

เปลี่ยนชื่อสมาคม

ใน 2561 ดร.พลศักดิ์ ปิยะทัต ขึ้นเป็นนายกสมาคมฯ และการทำเปลี่ยนชื่อสมาคม จากเดิม "สมาคมนักประดิษฐ์ แห่งประเทศไทย" เป็น "สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (สนวก.)"

146
2019

แต่งตั้งนายกคนใหม่

คณะกรรมการชุดเดิม ได้แต่งตั้ง ภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ ขึ้นเป็นนายกสมาคม และได้ย้ายสถานที่ตั้งสมาคมฯ มาที่จังหวัดชลบุรี

871
section-e6389ef

Vote for Us

Your Support Will Help Us

$ 25.00
Personal Info

Donation Total: $25.00

section-aea5863

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก