Blog

‘สมาคมนักประดิษฐ์ฯ’ ร่วมกับ วช. และ 8 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ‘Young Creative Awards Startup Thinking ‘

‘สมาคมนักประดิษฐ์ฯ’ ร่วมกับ วช. และ 8 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ‘Young Creative Awards Startup Thinking ‘ – ‘นายกสมาคม นักประดิษฐ์ฯ’ หวังปั้นเยาวชนไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ก้าวไกลในระดับโลก

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2563 – ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้แทนรับสมัครและคัดกรองทีมผู้เข้าแข่งขัน ในการจัดโครงการ ‘Young Creative Awards Startup Thinking’ ระหว่าง สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อเป็นการสรรหานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Startup ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เยาวชนไทยตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยมีคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจในการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป ร่วมเข้ามาเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

โดย นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการลงนามฯ ว่า นับเป็นโอกาสอันดีของทางสมาคมฯ ที่ได้รับความร่วมมือกับทาง วช. และ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้มาลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างโครงการใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในบทบาทของนวัตกรรม ที่นับวันจะทวีความสำคัญในการดำรงชีวิต รวมทั้ง ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย ให้มีลักษณะนิสัยในการสังเกตปัญหา และนำสิ่งเหล่านั้น มาพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นไปอวดกับชาวโลก พร้อมทั้งกับปลูกฝังเจตคติที่ดี ในการที่ไม่คัดลอกในสิ่งที่มีการคิดค้นมาก่อนหน้า และการปกป้องสิทธิของตนเองที่ไม่ให้มีการละเมิดอีกด้วย ดังนั้น ผู้ที่เข้าส่งผลงานในโครงการนี้ จะได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย และได้ร่วมกันแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนอาวุธ ในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต

 

“ผมต้องขอบคุณ ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มาเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ รวมถึงทุกๆท่านที่ได้มาร่วมลงนามใน MOU ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นวันประวัติศาสตร์ ที่มีการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร ‘กังหันน้ำชัยพัฒนา’ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงแสดงให้เห็นพระราชจริยาวัตร และพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของทางสมาคมฯ ที่ต้องการจะเผยพระเกียรติคุณของพระองค์ให้เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้ง เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน เห็นถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์คิดค้นด้วย ทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการปั้นเยาวชนไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ก้าวไกลในระดับโลก ซึ่งช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการนี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์สมาคม : www.thai-invention.org เว็บไซต์โครงการ : https://www.thai-invention.org/yca-startup-thinking / เพจโครงการ  : www.facebook.com/YCAIIAT อีเมล : contact@thai-invention.org  และโทร : 080 651 5298 ซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญก็จะดำเนินการอัพเดตตามช่องทางที่กล่าวมาโดยเร็วที่สุด” นายภณวัชร์นันท์ กล่าว

 

ขอบคุณข่าวจาก : https://www.komchadluek.net/news/pr/414317

 

‘นายกฯนักประดิษฐ์’ เตรียมผลักดันสร้างกลุ่ม AEC YOUNG SMART TECH SMEs เพื่อพัฒนาเยาวชนอาเซียน

‘นายกฯนักประดิษฐ์’ เผยผลการประชุมสมาคมฯ ชี้โครงการ ‘ Young Creative Awards Startup Thinking’ คืบหน้าไปมาก พร้อมผลักดันสร้างกลุ่ม AEC YOUNG SMART TECH SMEs เพื่อพัฒนาเยาวชนอาเซียน ให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมระดับโลก

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะว่า เมื่อวานนี้ (18 มกราคม) ทางสมาคมฯ ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมในโครงการ Young Creative Awards Startup Thinking ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการแถลงข่าวและมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในวันนักประดิษฐ์ไทย 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งในขณะนี้ การเตรียมการของการจัดงานดังกล่าวของทางสมาคมฯ มีความคืบหน้าไปมาก

ทั้งนี้ นอกจากจะมีการนำตัวอย่างผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดงแล้วยังจะได้มีการจัดให้มีการแนะนำหรือเสวนาเพื่อแนะนำให้ประชาชนคนไทยได้เห็นความสำคัญและปลุกฝันให้ประชาชน มีความต้องการอยากจะแปรเปลี่ยนความฝันเป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในโลกของความเป็นจริง

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ตนมีความคิดที่จะ สร้างเครืออข่าย อาเซียน เชี่ยมโยง การลงทุน นวัตกรรม สตาร์ทอัพ SMEs ตามโครงการ Young Cretive Awards โดยจะมีการต่อยอด ตั้งกลุ่ม AEC YOUNG SMART TECH SMEs เชื่อมโยง ระหว่าง กลุ่มประเทศ ในอาเซียน 10 ประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียน มีความสำคัญในแง่มุมของการพัฒนาศักยภาพด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายของประชากรและแนวคิดในการที่จะนำพาประเทศต่างๆ ไปสู่ความเจริญภายใต้กรอบกติกาของอาเซียน ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน จะเป็นอีกจุดที่สำคัญ ที่จะทำให้คนทั่วโลกต้องหันมามองและสนใจในสิ่งที่เยาวชนของอาเซียนได้มีแนวคิดเพื่อแปรเปลี่ยนโลกให้ทันสมัยน่าอยู่มากขึ้นด้วย

ขอบคุณข่าว และภาพจาก https://siamrath.co.th/n/127447

 

นายกนักประดิษฐ์ฯ ห่วงทรัพย์สินทางปัญญาไทยถูกละเมิด

นายกนักประดิษฐ์ฯ ห่วงทรัพย์สินทางปัญญาไทย ถูกละเมิดเสียหายยับเยิน จากผู้ไม่ได้สร้างสรรค์ ชี้ยุคนี้ละเมิดได้ง่ายมาก แนะปลูกฝังเยาวชนไทย เคารพในสิทธิผู้อื่น

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 – นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการนำความลับทางการค้าของไทยไปเผยแพร่ว่า ปัจจุบัน พบว่า เว็บไซต์ที่ให้บริการ อัปโหลดสินค้าเพื่อขายและเก็บค่าบริการรายปี มีการอัปโหลดความลับทางการค้าของชาติไทย ในขณะที่รัฐส่งเสริมนวัตกรรม แต่เว็บไซต์เหล่านั้น ดูดข้อมูลไปและแปลเป็นภาษาจีน ให้คนจีนเลียนแบบและผลิต นอกจากนั้นยังพบว่ามีการเลียนแบบแหล่งกำเนิดสินค้าไทย อ้างว่าผลิตในประเทศไทย ทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดไว้ ก็เลียนแบบ ทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง เพราะสินค้าไม่มีคุณภาพ ในมณฑลต่างๆของจีนได้ส่งเสริมให้คนในมณฑลผลิตสินค้า ใครผลิตได้มีเงินจากมนฑลเหล่านั้นสนับสนุน ราคาต้นทุนจึงถูกกว่าไทย มากกว่า 30-50% ทำให้คนไทยเสียหายยับ และบางรายต้องปิดกิจการไปอย่างน่าใจหาย

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวว่า จากรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI พบว่า มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ที่เริ่มต้น 1 ทรัพย์สินทางปัญญา มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากถึง 3 ล้านยูโร เพียงแค่ธุรกิจเริ่มต้น และ TDRI ยังระบุว่า จากรายงานวิจัย ของ de Vries ในปี 2011 ประเทศเนเธอร์แลนด์ กรณีสิทธิบัตรที่เป็นเคมีภันฑ์ เป็นเทคโนโลยี จะมีมูลค่าถึง 14,400 ล้านบาท ต่อ 1 สิทธิบัตร เมื่อเกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่ตลาดกำลังเติบโต จะทำให้ผู้ประดิษฐ์ หรือ ผู้ทรงสิทธิ์ จะต้องหยุดและปิดกิจการอัตโนมัติ ทำให้มูลค่าการผลิตและส่งออกของประเทศล่มสลายทันที มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง สร้างปัญหาให้กับรัฐบาล และปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยี Cyber ผู้ให้บริการ เว็บไซต์ต่างๆเปิดให้อัปโหลดคุณสมบัติของสินค้า สี รูปแบบ และเงื่อนไขอื่นๆ และเก็บค่าบริการรายปี กับผู้ที่อยากขายสินค้า แต่รัฐไม่มีกฎหมายความลับทางการค้าที่เข้มข้น และไม่มีเทคโนโลยี Cyber itelligence ที่ทำหน้าที่ Protect & Attack เอาไว้ป้องกันและจับคุม ความเสียหายของประเทศจะเพิ่มขึ้นเกินเยียวยา จะทำให้สังคมการผลิต หายสาบสูญไปจากสังคมไทยโดยสิ้นเชิง หากยังปล่อยให้ต่างชาติละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไทย

“การจับเด็กละเมิดลิขสิทธิ์ลอยกระทง โดยผู้ทำมาหากินกับกฎหมาย ถือว่าผิดร้ายแรง ทำลายฝันเยาวชน โดยตนขอให้รัฐแก้ไข ห้ามจับก่อนศาลออกหมายจับ เพราะการแสวงหาพยานหลักฐานสมัยนี้หาง่าย มีทั้งกล้องวงจรปิด มือถือจะได้ไม่มีใครไปข่มขู่ประชาชนเพื่อเรียกรับเงิน” นายภณวัชร์นันท์ กล่าว

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวอีกว่า สำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย สถานศึกษาควรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพราะเมื่อรัฐบาลส่งเสริมการประดิษฐ์ และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังส่งเสริมให้เยาวชน สร้างธุรกิจ Startup สมัยใหม่ ทุกสถานศึกษาไม่ควรให้เยาวชนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับสื่อมวลชน ควรสื่อสารให้ผู้บริโภค เห็นถึงผลกระทบเชิงลบของสินค้าเลียนแบบในทางเสียหายด้านเศรษฐกิจ การไม่เสียภาษีของผู้จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สร้างความเสียหายให้สังคมและบั่นทอนกำลังใจผู้ประดิษฐ์ ผู้สร้างผลงาน และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลของประเทศ อีกด้วย

ขอบคุณข่าวและภาพจาก https://www.komchadluek.net/news/economic/398307

นายกนักประดิษฐ์ เตรียมเปิด Young Creative Awards 2020 เพื่อเยาวชน

นายกนักประดิษฐ์ เตรียมเปิดโครงการ Young Creative Awards 2020 หวังเยาวชนส่งผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ เผยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการ (Start Up) รายใหม่ และเน้นให้รู้จักรักษาหวงแหนทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2562 ของทางสมาคมฯ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวานนี้ว่า ทางคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อที่จะจัดทำโครงการ Young Creative Awards 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรรหานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Startup ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ต่อมา เป็นการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รายใหม่ของประเทศ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนไทยตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันได้ในระดับโลก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมเยาวชนและภาคเอกชน ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้าแข่งขัน และมีการฝึกการดำเนินการในด้านธุรกิจ จากผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ เพื่อสามารถต่อยอดเพื่อให้ใช้ได้จริง รวมทั้ง ผลักดันให้เยาวชนรู้จักการหวงแหนและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ซึ่งถือเป็นจุดหนึ่งที่ทางโครงการฯ จะเน้นย้ำเป็นพิเศษ

“ทางสมาคมฯ มีความตั้งใจว่า โครงการดังกล่าว จะเกิดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่างๆ ของเยาวชนไทย และสร้างโอกาสให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยผลงานที่น้องๆ เยาวชนที่จะส่งเข้าร่วมจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ มีศักยภาพ ไม่ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายทางการค้าของผู้อื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อซึ่งจะได้ผลงานมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผมจึงขออยากขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนตั้งแต่เนิ่นๆ ในการที่จะมีเวลาคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้เกิด สตาร์ทอัพ” (Startup) สร้างธุรกิจ แก้จน สร้างโมเดลธุกิจใหม่ เติมโตแบบฉับพลันและยั่งยืน และจะไขปัญหาของประชาชนในชีวิตประจำวัน และสร้างมูลค่าในเวทีโลก ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ผมจะได้ทยอยๆ บอกกับน้องๆ ให้ทราบต่อไป โดยเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้อนุมัติหลักการ เป็นที่เรียบร้อย รอเพียงแค่งบประมาณและการสนับสนุนในหลายภาคส่วน เพราะการจัดหารแข่งขันครั้งนี้ จะต้องมีระยะเวลา เตรียมการ 30 วัน รับสมัครและคัดเลือก 45 วันและ ผึกอบรมผู้เข้าแข่งขันอีก 30 วัน และทำการแข่งขัน 90 วัน” นายภณวัชร์นันท์ กล่าว

ขอบคุณภาพและข่าว https://www.thairath.co.th/news/society/1671903

"นายกสมาคมนักประดิษฐ์ฯ (นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์)" นำกรรมการสมาคม ร่วมลงพื้นที่อุบลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

“นายกสมาคมนักประดิษฐ์ฯ” นำกรรมการสมาคม ร่วมลงพื้นที่อุบลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกสมาคมนักประดิษฐ์ฯ นำกรรมการสมาคม ร่วมลงพื้นที่อุบลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย – เผยซึ้งน้ำใจคนไทยที่สามารถต้านทานน้ำที่ท่วมในพื้นที่ได้

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ และ ‘มีมี่ – น.ส.สุดทิดา อะนุสิน’ ทูตประชาสัมพันธ์ (แอมบาสเดอร์) ของสมาคม ร่วมลงพื้นที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ให้การต้อนรับ โดยทางสมาคมฯ ได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ นักศึกษาที่ประสบกับอุทกภัย จากพายุโพดุล และพายุจิกิ จำนวน 250 ราย ซึ่งทางสมาคมฯ ได้มีการเปิดบัญชีบริจาคไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนกระทั่งถึงวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 152,915.25 บาท

โดยนายภณวัชร์นันท์ กล่าวว่า ตนขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันบริจาคเงินกับทางสมาคมฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อมอบเงินและถุงยังชีพเเละน้ำดื่มมากกว่า 5 ตัน ให้ประชาชนในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังน้ำใจของคนไทยอย่างมหาศาล ที่สามารถต้านทานมวลน้ำที่ท่วมในพื้นที่ได้ อีกทั้ง ตนมองว่า น้ำท่วมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ทางสมาคมได้ถือโอกาสในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาที่ชาวอีสานประสบพบเจอในทุกปีคือ น้ำท่วมก็ท่วมมาก น้ำแล้งก็แล้งหนัก ซึ่งจะได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะเก็บกักน้ำที่มีจำนวนมากเกินไปเพื่อนำน้ำมาใช้ในฤดูแล้งด้วย

 

ขอบคุณข่าวจาก : https://siamrath.co.th/n/104211

ช่วยอีกแรง! ทูตสมาคมนักประดิษฐ์ฯ เร่งแพคถุงยังชีพส่งช่วยผู้ประสบภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย และน.ส.สุดทิดา อะนุสิน นางสาวลาวประจำปี 2018 และทูตประชาสัมพันธ์ (แอมบาสเดอร์) ของสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่รูปถ่ายขณะกำลังแพคของในถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ น.ส.สุดทิดา ได้ส่งกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมบอกด้วยว่า วันศุกร์ที่20 ก.ย.ตนพร้อมคณะจากสมาคมนักประดิษฐ์ฯ จะไปช่วยพี่น้องชาวอุบลฯ ให้มีกำลังใจแฮงๆ เพื่อให้คลายจากวิกฤตน้ำท่วม

ขอบคุณข่าวจาก https://www.naewna.com/local/441288/preview

 

 

สมาคมนักประดิษฐ์ฯ เตรียมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมเหนือ พร้อมเปิดรับสิ่งของ

สมาคมนักประดิษฐ์ และนวัตกรรมฯ เตรียมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิ 19 ก.ย.นี้ พร้อมเปิดบัญชีบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้ถึงมือประชาชนในพื้นที่…

 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ว่า ทางสมาคมฯ ขอส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยฯ ได้ฟันฝ่าวิกฤตและฟื้นฟูพื้นที่จากความเสียหายโดยเร็ว โดยทางสมาคมฯ ก็พร้อมที่จะเป็นแรงหนุนอีกแรงหนึ่งในการช่วยเหลือ โดยเปิดรับเงินบริจาคและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยสามารถบริจาคมาได้ที่ ชื่อธนาคาร : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม บัญชีเลขที่ :ออมทรัพย์ 476 -2-52163-3 สาขา : บางละมุง หรือสามารถทักไปที่เฟซบุ๊คเพจ ของสมาคมนักประดิษฐ์ฯ ที่ www.facebook.com/IIATTHAILAND เพื่อแสดงความจำนงในการรับบริจาคหรือมอบสิ่งของน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวต่อว่า หลังจากที่สมาคมฯ รวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของจากประชาชน ได้เป็นจำนวนหนึ่งแล้ว ทางสมาคมฯ จะเร่งนำน้ำใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ มาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยคาดว่า ทางสมาคมฯ ก็จะมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่19กันยายนนี้.

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1654370

ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ (IIAT) ได้เป็นประธานเปิด และปาฐกถาในงาน YESIST 12

วันนี้ (7 กันยายน 62) ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ (IIAT) ได้เป็นประธานเปิด และปาฐกถาในงาน YESIST 12 (Youth Endeavors for Social Innovation using Sustainable Technology) ร่วมจัดงานโดย IEEE และมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ซึ่งเป็นการจัดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากนักประดิษฐ์ ระดับนักเรียนนักศึกษาและ Startup จาก 19 ประเทศ.

—————————-
Opening Speech of . IEEE YESIST12
by Mr. Alongkorn Ponlaboot

Advisor to the Minister of Agriculture and Cooperatives
Chairperson

September 7, 2019 at 10:00 a.m.
Stamford International University, Phetchaburi Campus

Good morning,
The Governor of Phetchaburi
President of Stamford International University
General Chair, YESIST12
Members of the IEEE board and committee
Participants, contestants, , sponsors, students and honored Guests

I am delighted to be here today, to open the first ever IEEE event in the Kingdom of Thailand. This is a unique conference aimed at bringing together researchers, scientists, leaders, and our very own Junior Einsteins from over 19 countries, not only to compete, but to share ideas in the area of software base on Digital
Technology

We are living in exciting times in which the world has become more connected than ever .
Unprecedentedly ,networking technologies have evolved at an impressive pace over the last decade,
it is important to recognize the role of ICT and software systems in supporting this boom through Big data /AI/Blockchain Technology/IOT /Cloud Computing /5G /Algorithms /Quantum Computer /Fiberoptic /Super semiconductor/Deep-Learning Machine /Robot/Sensoring Technology/ RFID/VR Virtual Reality /AR Augmented Reality and supporting ecosystem such as logistics systems, mapping software, data mining, embedded control systems, smart manufacturing , electronic document handling, and remote communications.

Ladies and gentlemen
Thailand is example , now Thailand is working to improve economic growth by shifting its economy from an industry-driven country to one that is driven by high-tech innovations. Innovation will continue to disrupt every industry

IT industry for 2019 and beyond predicting that by 2022, over 61% of the country GDP will be digitalized, with growth in every industry driven by digitally enhanced offerings, operations, and relationships, driving US$ 72 billion in IT-related spending from 2019 through 2022.

From 2018 to 2023 – with new tools/platforms, more developers, agile methods and lots of code reuse –
4 million new logical apps will be created in Thailand that called Digital Innovation Explosion

These demonstrate the way ICT and software systems are providing the underlying infrastructure and enabling capacity in many areas of the economy and community.

Technology has also transformed the way universities conduct their core activities, for example, through Web-based and online learning, e-science and grid computing, storage, management and mining of large information repositories in many fields.

The IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) is the world’s largest technical professional organization for the advancement of technology. The IEEE, along with YESIST 12 (Youth Endeavors for Social Innovation using Sustainable Technology) is a show of talent of international students and young professionals that gives them the opportunity to showcase their ideas to solve social and humanitarian concerns and issues that affect the environment and the communities around them.

This two-day event is part of a vision of ASIST (Augmented Social Innovations through Science and Technology). This event integrates engineering education with society creating useful practical scalable products, devices and applications creating interest for entrepreneurs wanting to patent the product and introduce it into the market to deserving clients. The YESIST12 originated in the USA, initially as a “hackathon” on a humanitarian theme. Today, it has blossomed into a very healthy competition between countries, moving from the USA to Europe and now throughout Asia.

Stamford International University has done a great job by bringing participants from around 19 countries under one roof to demonstrate their passion and talent in the field of technology. The ideas and prototypes brought forward these two days would not only be an astonishing sight, but also a very intriguing experience.

I understand the importance of technology in facilitating specifications, designs and implementations of social and humanitarian innovations in the relevant fields. The philosophy of having both academics, students and industry partners rubbing shoulders with IEEE this weekend gives this event a unique and significant character. The way Stamford International University has collaborated with IEEE over the last year is exemplary and a tribute to the Chairs of the IEEE YESIST12

In saying so, I would like to once again thank both organizers, IEEE and Stamford International University for putting their hard work and efforts in making this possible. The products and the prototypes presented here at this event are truly a stunning collection ideas and ingenuity. After examining what the event has to offer, I am certain that you will have an exciting, stimulating and thought- provoking experience.
Once again, I invite all of you to this event and welcome you all to Thailand’s 1st ever IEEE YESIST 12. I would also encourage you to explore and discover amazing Thailand while you are here.

Thank you very much
________________
#สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย #IIATHAILAND

ส.นักประดิษฐ์ฯ เปิดบัญชีบริจาคช่วยปชช.ประสบภัย

สมาคมนักประดิษฐ์ฯ เปิดบัญชีบริจาค เพื่อช่วยเหลือ ปชช. ที่ประสบภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ เล็งลงพื้นที่ พิษณุโลก 19 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 – นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ว่า ทางสมาคมฯ ขอส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยฯ ได้ฟันฝ่าวิกฤตและฟื้นฟูพื้นที่จากความเสียหายโดยเร็ว

โดยทางสมาคมฯ พร้อมที่จะเป็นแรงหนุนอีกแรงหนึ่งในการช่วยเหลือ โดยเปิดรับเงินบริจาคและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยสามารถบริจาคมาได้ที่ ชื่อธนาคาร : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม บัญชีเลขที่ :ออมทรัพย์ 476 -2-52163-3 สาขา : บางละมุง หรือสามารถทักไปที่เฟซบุ๊คเพจ ของสมาคมนักประดิษฐ์ฯ ที่ www.facebook.com/IIATTHAILAND เพื่อแสดงความจำนงในการรับบริจาคหรือมอบสิ่งของน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวต่อไปว่า หลังจากที่สมาคมฯ รวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของจากประชาชนได้เป็นจำนวนหนึ่งแล้ว ทางสมาคมฯ จะเร่งนำน้ำใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ มาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยคาดว่า ทางสมาคมฯ จะลงพื้นที่ช่วยเหลือในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 19 กันยายนนี้

ขอบคุณข่าวจาก : http://www.komchadluek.net/news/breaking-news/387012

นายกฯนักประดิษฐ์ ประกาศหนุนเกณฑ์ทหาร

‘นายกฯนักประดิษฐ์’ ประกาศหนุนเกณฑ์ทหาร ชี้สร้างเยาวชนเป็นสุภาพบุรุษ อัดไม่ชอบรัฐบาลเลยพาลขอให้ยกเลิก ป้อง ผบ.ทบ. พูดถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ไม่ขัดหลักกฎหมาย

วันที่ 21 ส.ค. 62 – นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และความเหมาะสมที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ แสดงความคิดทางการเมือง ว่า จากคำเปรียบเปรยที่ได้ยินอยู่เสมอว่า ‘ประเทศคือบ้าน ทหารคือรั้ว’ ถือว่า เป็นคำจัดความที่ความสมบูรณ์และเข้าใจง่ายในบทบาทหน้าที่ของทหาร ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดินแดนจากภัยรุกรานภายนอก และในปัจจุบัน ทหารก็มีบทบาทในการช่วยเหลือและดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายในประเทศด้วย ซึ่งตนเห็นว่า กฎระเบียบของการเกณฑ์การทหารในปัจจุบัน ก็ยังมีการผ่อนผันและอะลุ่มอะล่วยให้กับคนที่มีความจำเป็นทางด้านการศึกษา หรือคนที่ยังไม่พร้อมในด้านอื่นๆ ดังนั้น ที่มีการหาเสียงโดยเอาเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารมาเป็นประเด็นนั้นถือว่า เป็นการหาประโยชน์เพื่อต้องการคะแนนเสียงเพียงระยะสั้น แต่ก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว

“กลุ่มคนที่ไม่ต้องการให้มีการเกณฑ์ทหาร มักจะอ้างความโหดร้ายในการระหว่างฝึกฝน ว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งๆ ที่การฝึกฝนทางการทหารถือเป็นการสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้เป็นทหารอย่างสมบูรณ์ รวมทั้ง เป็นหลักประกันว่า ถ้าได้รับการฝึกฝนแล้ว จะเป็นผู้ใช้อาวุธหรือใช้อำนาจอย่างมีสติ ดังนั้น ผมอยากจะให้คนอ้างที่อยากให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร คิดพิจารณาให้รอบคอบก่อน เพราะบางคนที่เสนอแนวคิดนี้ เป็นคนที่ไม่พอใจรัฐบาล ที่อ้างว่าเป็นคนปล้นระบอบประชาธิปไตย แล้วพาลไปต่อว่าทหาร และต้องการจะทำลายระบบที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเปรียบเสมือนการทุบรั้วบ้าน เพื่อเปิดทางให้คนอื่นบุกรุกบ้านของตัวเอง ดังนั้น ผมจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร” นายภณวัชร์นันท์ กล่าว

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มี ส.ส. บางคนตั้งกระทู้ถาม โดยระบุว่า การให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการเหล่าทัพ อาจจะขัดกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2529 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2533) และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง พ.ศ. 2499 นั้น ตนเห็นว่า การให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก กับสำนักข่าวรอยเตอร์ ที่ระบุว่า กองทัพไทยกำลังต่อสู้กับสงครามลูกผสมของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่ใช้ข่าวลวงหลอกล่อให้คนไทยรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับกองทัพและสถาบันกษัตริย์ ถือว่า เป็นความเห็นและเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทั่วประเทศทราบ เพราะภัยคุกคามของประเทศในยุคนี้ ไม่ใช่แค่สงครามเฉพาะภาคพื้นดินที่เป็นการแย่งชิงดินแดนหรือรักษาพื้นที่เท่านั้น แต่เป็นสงครามที่ต้องสู้รบกันในพื้นที่ทั่วไปผ่านข้อมูลข่าวสาร และผู้ที่ก่อสงครามพยายามใช้จุดอ่อนของเด็กและเยาวชน มาปลูกฝังข้อมูลความเชื่อผิดๆ เพื่อหวังผลในระยะยาว

ดังนั้น เมื่อ พล.อ.อภิรัชต์ ทราบเหตุนั้น ก็ได้พูดให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้เตรียมตัวพร้อมป้องกันภัยคุกคามดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขัดกับระเบียบข้างต้น แต่เป็นเรื่องที่ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ดังนั้น ประเทศไทยจึงยังจำเป็นต้องมีการเกณฑ์ทหาร ซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องดูแลประเทศทั้งในยามสงบและยามสงครามแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนให้เยาวชนชายไทยเป็นสุภาพบุรุษที่สมบูรณ์ด้วย.

ขอบคุณภาพและข่าวจาก :  http://www.komchadluek.net/news/regional/384512

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก