ส่งเสริมให้เยาวชนไทย

ส่งเสริมให้เยาวชนไทย

ปลูกฝัง เสริมสร้าง ให้มีต้นทุนสังคมของความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น

วัตถุประสงค์ของสมาคม :

ปลูกฝัง เสริมสร้าง  และส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีต้นทุนสังคมของความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น

"

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก