Day: April 22, 2019

นายกนักประดิษฐ์ เสนอลดโลกร้อนให้ นร.ปลูกต้นไม้ สร้างจิต รักธรรมชาติ

นายกสมาคมนักประดิษฐ์ ย้ำปัญหา “อากาศร้อน – ฝุ่นพิษ” มาจากฝีมือมนุษย์ เสนอให้เด็กมัธยมปลูกต้นไม้ชั้นละ 1 ต้น 6 ปี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักธรรมชาติ… 

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาสภาพอากาศที่มีความร้อนมากขึ้น รวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองที่ขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่กลับมาส่งผลกระทบในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งสภาพอากาศแปรปรวน รวมทั้งการเกิดปัญหาฝุ่นพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั้น เนื่องมาจากการขาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพตามธรรมชาติ นั่นก็คือ ต้นไม้ เพราะเนื่องจาก ต้นไม้ จะช่วยคายออกซิเจนในช่วงกลางวัน ทำให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งการได้สูดดมอากาศบริสุทธิ์ มีผลดีต่อสุขภาพ และกลางคืนยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทำให้คนบนโลกเกิดภาวะลมแดด หรือ ฮีทสโตรก กันมากขึ้น

ซึ่งเป็นจากภาวะวิกฤติร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายเป็นผลจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้เกิดอาการตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นจนเกิน 40 องศาเซลเซียส หน้ามืด มึนงง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อก จนถึงหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที อาจทำให้เสียชีวิตได้ รวมทั้งจากงานวิจัยพบว่า พืชชนิดต่างๆ มีคุณสมบัติในการบรรเทาและป้องกันฝุ่นที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้ มนุษย์บนโลกเป็นผู้สร้างปัญหา เพราะฉะนั้น ตนจึงอยากเรียกร้องให้ทุกๆ คน ช่วยกันสร้าง ‘โลกสวยด้วยมือเรา’ โดยการปลูกต้นไม้ เพราะนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาข้างต้นแล้ว ก็จะทำให้แหล่งน้ำ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากต้นไม้ จะทำหน้าที่เก็บกักน้ำไว้ในชั้นใต้ดิน และน้ำที่กักเก็บไว้นั้น จะค่อยๆ ปลดปล่อยสู่ชั้นน้ำใต้ดินเพื่อลงสู่แหล่งน้ำลำธาร ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ส่งผลทำให้สามารถมีน้ำใช้ได้ทุกฤดูกาลอีกด้วย

“จากที่มีข่าวปรากฏให้เห็นอยู่ในขณะนี้ ที่จังหวัดในประเทศไทย มีสภาพอากาศที่ร้อนติดอันดับท็อป 15 ของโลก ถึง 7 อันดับ ได้แก่ จังหวัดเลย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม อ.เถิน จังหวัดลำปาง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุสำคัญ มาจาก 4 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1. ตัดต้นไม้ 2. เผาป่า 3. ไฟไหม้บ้านเรือนเพราะไม่ป้องกันให้ดี 4. เพิ่มก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพอากาศบนโลก ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็กลับมาสู่มนุษย์นั่นเอง ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ปีหน้า และอีก 20 ปีข้างหน้า ถ้าคุณไม่ตายก่อน ผมคิดว่า แสงอาทิตย์และสภาพอากาศที่เลวร้ายจะทำให้มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

นายกสมาคมนักประดิษฐ์ฯ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น ตนขอเสนอแนวทางแก้ไข โดยควรให้ เยาวชน ที่เรียน หนังสือ ม.1 ปลูกต้นไม้ 1 ต้น จนถึง ม.6 มีต้นไม้ 6 ต้น และเมื่อคนได้ปลูกต้นไม้ โตขึ้นอายุจะมีความภาคภูมิใจและมีความผูกพัน รักต้นไม้รักธรรมชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กอีกด้วย ทั้งนี้ ประเทศของเราแม้มีเทคโนโลยี ไฮเทคแค่ไหน แต่เราสามารถผสมผสานระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้ากันได้อย่างสวยงาม.

ขอบคุณข่าวจาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1550035

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก