ดร.พลศักดิ์ ปิยะทัต

อดีตนายกสมาคมฯ

ดร.พลศักดิ์ ปิยะทัต

อดีต นายกสมาคมฯ

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก