รศ. ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์

อดีตนายกสมาคมฯ

รศ. ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์

Our Leaders

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก