‘สมาคมนักประดิษฐ์ฯ’ ร่วมกับ วช. และ 8 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ‘Young Creative Awards Startup Thinking ‘

‘สมาคมนักประดิษฐ์ฯ’ ร่วมกับ วช. และ 8 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ‘Young Creative Awards Startup Thinking ‘ – ‘นายกสมาคม นักประดิษฐ์ฯ’ หวังปั้นเยาวชนไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ก้าวไกลในระดับโลก

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2563 – ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้แทนรับสมัครและคัดกรองทีมผู้เข้าแข่งขัน ในการจัดโครงการ ‘Young Creative Awards Startup Thinking’ ระหว่าง สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อเป็นการสรรหานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Startup ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เยาวชนไทยตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยมีคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจในการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป ร่วมเข้ามาเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

โดย นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการลงนามฯ ว่า นับเป็นโอกาสอันดีของทางสมาคมฯ ที่ได้รับความร่วมมือกับทาง วช. และ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้มาลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างโครงการใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในบทบาทของนวัตกรรม ที่นับวันจะทวีความสำคัญในการดำรงชีวิต รวมทั้ง ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย ให้มีลักษณะนิสัยในการสังเกตปัญหา และนำสิ่งเหล่านั้น มาพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นไปอวดกับชาวโลก พร้อมทั้งกับปลูกฝังเจตคติที่ดี ในการที่ไม่คัดลอกในสิ่งที่มีการคิดค้นมาก่อนหน้า และการปกป้องสิทธิของตนเองที่ไม่ให้มีการละเมิดอีกด้วย ดังนั้น ผู้ที่เข้าส่งผลงานในโครงการนี้ จะได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย และได้ร่วมกันแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนอาวุธ ในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต

 

“ผมต้องขอบคุณ ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มาเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ รวมถึงทุกๆท่านที่ได้มาร่วมลงนามใน MOU ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นวันประวัติศาสตร์ ที่มีการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร ‘กังหันน้ำชัยพัฒนา’ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงแสดงให้เห็นพระราชจริยาวัตร และพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของทางสมาคมฯ ที่ต้องการจะเผยพระเกียรติคุณของพระองค์ให้เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้ง เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน เห็นถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์คิดค้นด้วย ทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการปั้นเยาวชนไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ก้าวไกลในระดับโลก ซึ่งช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการนี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์สมาคม : www.thai-invention.org เว็บไซต์โครงการ : https://www.thai-invention.org/yca-startup-thinking / เพจโครงการ  : www.facebook.com/YCAIIAT อีเมล : contact@thai-invention.org  และโทร : 080 651 5298 ซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญก็จะดำเนินการอัพเดตตามช่องทางที่กล่าวมาโดยเร็วที่สุด” นายภณวัชร์นันท์ กล่าว

 

ขอบคุณข่าวจาก : https://www.komchadluek.net/news/pr/414317

 

128 comments
 1. Pingback: ivermectin 12
 2. Pingback: stromectol price
 3. Pingback: cap stromectol
 4. Pingback: ivermectin ken
 5. Pingback: molnupiravir stock
 6. Pingback: zanaflex 5.2
 7. Pingback: olumiant 4mg
 8. Pingback: Anonymous
 9. Pingback: Anonymous
 10. Pingback: ivermectin online
 11. Pingback: ivermectin price
 12. Pingback: cialis drug
 13. Pingback: canada pharmacy
 14. Pingback: cialis by mail
 15. Pingback: ivermectin 1mg
 16. Pingback: sildenafil citrate
 17. Pingback: cialis pills
 18. Pingback: molnupirawir
 19. Pingback: buy cialis
 20. Pingback: cialis price
 21. Pingback: cialis dosis
 22. Pingback: ivermectin bnf
 23. Pingback: viagra ohne rezept
 24. Pingback: cialis online
 25. Pingback: ivermectin wormer
 26. Pingback: stromectol nz
 27. Pingback: ivermectin 2
 28. Pingback: stromectol sale
 29. Pingback: furosemide buy
 30. Pingback: ivermectin trial
 31. Pingback: ivermectin 3 mg
 32. Pingback: ivermectin cost
 33. Pingback: stromectol tab
 34. Pingback: stromectol pill
 35. Pingback: stromectol at
 36. Pingback: tadalafil cialis
 37. Pingback: merck ivermectin
 38. Pingback: ivermectin paste
 39. Pingback: buy stromectol uk
 40. Pingback: 2chemistry

Comments are closed.

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก