นายกนักประดิษฐ์ เตรียมเปิด Young Creative Awards 2020 เพื่อเยาวชน

นายกนักประดิษฐ์ เตรียมเปิดโครงการ Young Creative Awards 2020 หวังเยาวชนส่งผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ เผยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการ (Start Up) รายใหม่ และเน้นให้รู้จักรักษาหวงแหนทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2562 ของทางสมาคมฯ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวานนี้ว่า ทางคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อที่จะจัดทำโครงการ Young Creative Awards 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรรหานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Startup ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ต่อมา เป็นการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รายใหม่ของประเทศ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนไทยตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันได้ในระดับโลก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมเยาวชนและภาคเอกชน ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้าแข่งขัน และมีการฝึกการดำเนินการในด้านธุรกิจ จากผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ เพื่อสามารถต่อยอดเพื่อให้ใช้ได้จริง รวมทั้ง ผลักดันให้เยาวชนรู้จักการหวงแหนและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ซึ่งถือเป็นจุดหนึ่งที่ทางโครงการฯ จะเน้นย้ำเป็นพิเศษ

“ทางสมาคมฯ มีความตั้งใจว่า โครงการดังกล่าว จะเกิดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่างๆ ของเยาวชนไทย และสร้างโอกาสให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยผลงานที่น้องๆ เยาวชนที่จะส่งเข้าร่วมจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ มีศักยภาพ ไม่ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายทางการค้าของผู้อื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อซึ่งจะได้ผลงานมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผมจึงขออยากขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนตั้งแต่เนิ่นๆ ในการที่จะมีเวลาคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้เกิด สตาร์ทอัพ” (Startup) สร้างธุรกิจ แก้จน สร้างโมเดลธุกิจใหม่ เติมโตแบบฉับพลันและยั่งยืน และจะไขปัญหาของประชาชนในชีวิตประจำวัน และสร้างมูลค่าในเวทีโลก ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ผมจะได้ทยอยๆ บอกกับน้องๆ ให้ทราบต่อไป โดยเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้อนุมัติหลักการ เป็นที่เรียบร้อย รอเพียงแค่งบประมาณและการสนับสนุนในหลายภาคส่วน เพราะการจัดหารแข่งขันครั้งนี้ จะต้องมีระยะเวลา เตรียมการ 30 วัน รับสมัครและคัดเลือก 45 วันและ ผึกอบรมผู้เข้าแข่งขันอีก 30 วัน และทำการแข่งขัน 90 วัน” นายภณวัชร์นันท์ กล่าว

ขอบคุณภาพและข่าว https://www.thairath.co.th/news/society/1671903

271 comments
 1. Pingback: free dating single
 2. Pingback: free dating posts
 3. Pingback: keto reddit
 4. Pingback: bcaa on keto diet
 5. Pingback: gay dating texas
 6. Pingback: slang gay dating
 7. Pingback: 50 or 100mg viagra
 8. Pingback: cialis walgreens
 9. Pingback: tadalafil 5mg
 10. Pingback: 50 mg sildenafil
 11. Pingback: cost of cialis
 12. Pingback: cialis drug prices
 13. Pingback: price
 14. Pingback: albuterol
 15. Pingback: ivermectin 50 mg
 16. Pingback: bnf sildenafil
 17. Pingback: buy stromectol
 18. Pingback: ventolin hfa 108
 19. Pingback: flccc.net
 20. Pingback: fcccc
 21. Pingback: 8mg tizanidine
 22. Pingback: baricitinib 4mg
 23. Pingback: zanaflex 2 mg
 24. Pingback: buy clomid 50mg uk
 25. Pingback: ivermectin 4 mg
 26. Pingback: tamoxifen usa
 27. Pingback: generic ivermectin
 28. Pingback: ivermectin 0.1 uk
 29. Pingback: stromectol canada
 30. Pingback: stromectol xr
 31. Pingback: stromectol tablets
 32. Pingback: ivermectin uk
 33. Pingback: ivermectin tablets
 34. Pingback: order ivermectin
 35. Pingback: ivermectin uk
 36. Pingback: peptide tadalafil
 37. Pingback: cialis amazon
 38. Pingback: stromectol pills
 39. Pingback: ivermectin 4 mg
 40. Pingback: avis tadalafil
 41. Pingback: cialis side
 42. Pingback: sildenafil amazon
 43. Pingback: tadalafila
 44. Pingback: cialis alternative
 45. Pingback: sildenafil tablets
 46. Pingback: tadalafil otc
 47. Pingback: ivermectin oral
 48. Pingback: generic cialis
 49. Pingback: canadian tadalafil
 50. Pingback: tadalafil daily
 51. Pingback: 3dastardly
 52. Pingback: cialis
 53. Pingback: cialis amazon
 54. Pingback: stromectol 5 mg
 55. Pingback: viagra effet
 56. Pingback: generic
 57. Pingback: cialis cost 20mg
 58. Pingback: keflex hose
 59. Pingback: azithromycin smpc
 60. Pingback: ivermectin
 61. Pingback: ivermectin bnf
 62. Pingback: zithromax pack
 63. Pingback: azithromycin 500
 64. Pingback: augmentin rash
 65. Pingback: augmentin dosage
 66. Pingback: augmentin empr
 67. Pingback: advil or celebrex
 68. Pingback: lasix 10 mg daily
 69. Pingback: buy xanax online
 70. Pingback: ivermectin cost uk
 71. Pingback: japan ivermectin
 72. Pingback: ivermectin canada
 73. Pingback: buying cialis
 74. Pingback: ivermectin trials
 75. Pingback: viagra
 76. Pingback: sildenafil citrate
 77. Pingback: revatio
 78. Pingback: viagra generic
 79. Pingback: viagra discount
 80. Pingback: cialis prostate
 81. Pingback: situation valtrex
 82. Pingback: furosemide video
 83. Pingback: rybelsus walmart
 84. Pingback: cymbalta dreams
 85. Pingback: flagyl pregnancy
 86. Pingback: acarbose history
 87. Pingback: repaglinide 2mg
 88. Pingback: actos composição
 89. Pingback: protonix for gerd
 90. Pingback: stromectol cost
 91. Pingback: buy levitra women
 92. Pingback: buy stromectol uk
 93. Pingback: buy tadalafil
 94. Pingback: ivermectin 50 mg
 95. Pingback: generic ivermectin
 96. Pingback: stromectol canada
 97. Pingback: tadalafil 40
 98. Pingback: stromectol liquid

Comments are closed.

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก