หลักเกณฑ์การประกวด

กฎ กติกา การแข่งขัน

รายละเอียด เร็วๆนี้

รางวัล

- การแข่งขันระดับภูมิภาค(25 ทีม/ภาค ทั้งหมด 125 ทีม)
เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ 20,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 15,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000


- การแข่งขันระดับประเทศ
เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ 100,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 25,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 20,000


*นอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เสื้อเข้าแข่งขัน และอีกมากมาย สำหรับผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้