กำหนดการ

กำหนดการ

1 มี.ค. 63 - 30เม.ย. 63 : เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันธุรกิจ Startup พร้อมกันทั่วประเทศ
11-31 พ.ค. 63 : การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันธุรกิจ Startup จากทั่วประเทศ เพื่อแข่งขันระดับภาค
5 มิ. ย. 63 : ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันธุรกิจ Startup เข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค
15 มิ.ย.– 31 ส.ค. 63 : เริ่มการแข่งขันธุรกิจ Startupในระดับภูมิภาค 21 ก.ย. 63 : ประกาศผลการแข่งขันในระดับภูมิภาค 12 ต.ค. – 30 พ.ย.63 : เริ่มการแข่งขันธุรกิจ Startup รอบการแข่งขันระดับประเทศ
19 ม.ค. 64 : ประกาศผลการแข่งขันในระดับประเทศ


*รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆนี้