Day: July 6, 2019

นายกนักประดิษฐ์ ปลื้ม วช.หนุนงานวิจัย เตรียมนวัตกรรมคนไทยเผยแพร่

นายกนักประดิษฐ์ ปลื้มถือเป็นเกียรติที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรม เผยเตรียมนำข้อมูล “บนหิ้ง” ปัดฝุ่นเพื่อทำสิ่งที่คนไทยได้ประโยชน์ หวังให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.62 นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการเข้าร่วมในกิจกรรม Open House เปิดบ้าน วช. 5 G : Change For The Future ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า ต้องขอขอบคุณทาง วช. ที่ให้เกียรติทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพราะถือเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของทาง วช. ใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ การที่ วช.จะมีการพลิกโฉมหรือปรับบทบาทอย่างไรเมื่อเทคโนโลยี 5G กำลังมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อกันว่ามีความทรงพลังที่สุด โดยจะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เชื่อมต่อกันในทุกสรรพสิ่ง โดยความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าระบบ 4G ถึง 10 เท่า มีความหน่วงลดลง 5 เท่า และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นถึง 1,000 เท่า ดังนั้น 5G จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ช่วยบริหารจัดการทรัพยากร ระบบอุตสาหกรรม

ทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชนที่จะประหยัดงบประมาณแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้บางภาคส่วนของประเทศไทยกำลังใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ของโลก และประเด็นที่ 2 ก็คือ การปรับองค์กรให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เนื่องจากอำนาจหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลื่ยนแปลงของโลกนั้น ทาง วช.ที่เป็นกลไกสำคัญที่จะต้องยกระดับทั้งตัวองค์กร บทบาทหน้าที่ รวมทั้งบุคลากร เพื่อที่จะทำให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจ และใช้นวัตกรรมให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์มากที่สุด

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวอีกว่า สำหรับความร่วมมือในเรื่องข้อมูลการวิจัยระหว่างทาง วช.กับสมาคมฯ นั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยจะนำผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทางสมาคมฯ นำไปใช้พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยเชื่อว่าข้อมูลที่ได้มีการวิจัยและเก็บไว้ที่สำนักงาน วช.นั้นยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ออกมาเป็นรูปธรรม ดังนั้นตนในฐานะนายกสมาคมฯ จึงเห็นว่าเจ้าของงานวิจัยเดิมควรมีโอกาสได้นำผลการวิจัยมาขอทุนและต่อยอดเป็น ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม เพื่อให้มีผลงานด้านนวัตกรรมเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน และต่อยอดเป็นผลงานมาสเตอร์พีซในเวทีระดับโลกอีกด้วย รวมทั้งในความร่วมมือด้านอื่นๆ ก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง วช.จะเชิญทางสมาคมฯ เข้ามาเป็นกรรมการในโครงการการประกวดงานวิจัย งานประดิษฐ์นวัตกรรม และร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ทาง วช.ได้จัดขึ้น ซึ่งถือเป็นความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมชั้นแนวหน้าของโลก

“ผมเห็นว่าในวันนี้ทาง วช.ได้มีงานวิจัยซึ่งผ่านกระบวนการทดสอบทดลองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ มาเป็นเอกสาร โดยใช้งบประมาณวิจัยมากกว่า 1,000 ล้านบาท และมีงานวิจัยที่สะสมมากมายตั้งแต่อดีตแต่ยังขาดสิ่งจะที่ต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมได้จริงๆ รวมทั้งการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ให้พัฒนาเป็นนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ เพื่อใช้งานแก้ปัญหาให้ตรงจุดตามจิตนาการของนักประดิษฐ์ ดังนั้น วช.เปรียบเสมือนต้นน้ำและความหวังของผู้ที่มีสิ่งประดิษฐ์กำลังพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย์สร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งทุกคนจะต้องมีช่องทางที่จะขอทุนไปยัง วช.ได้ง่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยให้เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งจะต้องส่งเสริมให้เยาวชนมีธุรกิจมีงานทำมีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวอีกด้วย ส่วนข้าราชการทุกระดับจะต้องโฟกัส และส่งเสริมสนับสนุน ประยุกต์ใช้งานเพื่อให้คนไทยหันมาใช้นวัตกรรมไทยและพัฒนาส่งออกไปยังต่างประเทศ เริ่มจากรัฐจะต้องสร้างคนให้มีทุน เสริมทุนให้เขามีทุนส่งเสริมความสามารถให้คนในชาติ จึงจะเพิ่มทุนให้กับประเทศชาติได้ จุดเหล่านี้ต่างหากที่จะทำให้ชาติไทยของเราเจริญรุ่งเรือง เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน” นายภณวัชร์นันท์ กล่าว.

 

ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐออนไลน์
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1607768

‘นายกนักประดิษฐ์ฯ’แนะตร.เร่งฟื้นความเชื่อมั่น ปมลอบทำร้ายผู้เห็นต่างทางการเมือง

“นายกนักประดิษฐ์ฯ” ห่วง บางกลุ่มนำประเด็นลอบทำร้ายผู้เห็นต่างการเมืองสร้างความวุ่นวาย แนะ ตร.เร่งฟื้นความเชื่อมั่น

30 มิ.ย.62 นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการลอบทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง จนมีอาการสาหัสว่า ตนเห็นว่า กรณีนี้อยากให้สังคมไทย ตั้งสติก่อนว่า ความแตกต่างทางความคิด ไม่ได้เป็นเหตุให้ใครจะต้องมาจบชีวิตไม่ว่าใครจะมีความเชื่อทางการเมืองอย่างไรก็ตาม แต่ทั้งนี้ ตนอยากให้ หันมาพิจารณาบุคคลที่เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องชีวิตของบุคคลอื่นๆ เพื่อปกป้องสาธารณภัยต่างๆ หรือเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ เพราะชีวิตของเขา ถือเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญ ความเสียสละ ที่เด็ก เยาวชนไทย หรือแม้แต่คนไทย ควรเอาแบบอย่าง และรัฐควรส่งเสริมให้ความสำคัญในความกล้าหาญทำความดีของพวกเขาเหล่านั้นถือเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรส่งเสริมและเน้นย้ำอย่างต่อเนื่อง

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ที่ไขคำตอบได้ดีที่สุดน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะทุกฝ่ายกำลังจับตามองว่า การดำเนินงานเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดนั้น หากล่าช้าไปจะมีคนบางกลุ่มบางฝ่ายหยิบเอามาเป็นประเด็นทางการเมือง เพื่อนำมาปลุกปั่นเคลื่อนไหว สร้างความไม่สบายใจแก่คนไทยทั้งประเทศ รวมทั้ง ควรนำกรณีนี้มาขยายผลเพื่อสาวให้ถึงตัวการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นแก็งค์ทวงหนี้ ที่มีที่อยู่ในละแวกนั้น หรือ บุคคลใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งกับผู้ประสบเหตุ ก็ช่วยทำให้ทุกๆฝ่ายมีความสบายใจ และมีความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากขึ้น

‘ที่ผ่านมา เราพบบรรดาผู้ที่ทำงานทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม ต่างถูกลอบทำร้ายและบางรายถึงกับเสียชีวิต โดยส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้ ทำให้สังคมไทยเกิดความกังขาถึงประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจ ดังนั้น จึงอยากให้ใช้โอกาสนี้ ฟื้นความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจคืนมา เพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว สังคมก็ยังจะมีความน่าสงสัย และจะทำให้คนบางกลุ่มนำเรื่องนี้ไปปลุกระดมจนสร้างความวุ่นวายได้ ” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

ขอบคุณข่าวจาก แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/423310/preview

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก